De Jonge Baekeland jongerenprijs

Printvriendelijke versie
donderdag, 18 april, 2013

Voor het vak wetenschappelijke vorming kregen we de kans om mee te doen aan een paar wedstrijden waaronder ‘De Jonge Baekeland’. Dit is een wedstrijd waarbij jongeren een project rond een bepaald thema moeten uitwerken. Hierbij ligt de nadruk op het inhoudelijke aspect en de creativiteit. Dit jaar was het thema boerderij van de toekomst, een vrij ruim thema met heel wat mogelijke invalshoeken.

Onlangs hebben we het nieuws gekregen dat we met 2 teams geselecteerd zijn voor de finale. Als laureaten gaan we op 3 mei we ons project verdedigen voor een jury tevens moeten we ons bewijzen tijdens een wetenschappelijk debat.
 

Agriterraza – Cleo, Eveline en Lien (5LWIe)

We opteerden er voor om een project uit te werken rond landbouw in de stad, ook wel urban farming genoemd. Hiervoor hebben we onze inspiratie gehaald bij de landbouwterrassen in Latijns-Amerika waarbij men gebruik maakt van het reliëf om een natuurlijk irrigatiesysteem te creëren. Wij hebben een constructie ontwikkeld die bestaat uit 3 niveaus die in de stad tegen een gevel kan worden geplaatst. Hierbij hebben we een irritatietechniek en een belichtingssysteem ontwikkeld om ervoor te zorgen dat alle plantjes optimaal gebruik kunnen maken van het beperkte zonlicht in de stad en van regenwater. Zo willen we meer groen in de stad brengen en zo zorgen voor een aangenamere woonomgeving en meer biodiversiteit.
 

Desert Farming – Henrik, Jasper, Mathias, Sander en Victor (5WEWIe)

Wij kozen voor landbouw op moeilijkere plaatsen. We dachten eerst aan een boerderij op  zee, maar later besloten we toch om voor landbouw in de woestijn te gaan. Het meest voor de hand liggende probleem was het watertekort. Hier hebben we dan oplossingen voor gezocht in de vorm van watermolens die water uit de lucht halen en ontzilting van zeewater. Vervolgens hebben we nog een koelingssysteem bedacht. Via transparante zonnecellen gebeurt de energievoorziening. We hopen met ons project de armere woestijnregio’s te helpen en het wereldwijde voedseltekort wat te verminderen.
 
 
Lees ook het persbericht.
 
Hoe de finale verlopen is lees je in dit nieuwsbericht.