Nieuw circulatieplan

Printvriendelijke versie

Zondag is de eerste fase van het nieuwe verkeerscirculatieplan opgestart. De uitgebreide autovrije en autoluwe zone (paarse zone) is nu een feit. Onze school ligt midden in dit gebied en dat heeft wat gevolgen voor de bereikbaarheid. De invoering van de luszones wordt de komende maanden gerealiseerd.
Doelstelling van het nieuwe plan is het veiligstellen van de bereikbaarheid van de binnenstad door meer plaats te bieden aan de fiets en het openbaar vervoer. Tevens wil Leuven tegen 2030 klimaatneutraal zijn.
Verplaatsingen met de wagen in de binnenstad worden beperkt.

    

 


Wat verandert er concreet voor onze schoolomgeving?

Meest opvallend is de aankleding  en beschildering van het Damiaanplein, dit plein wil men vooral aan de voetgangers teruggeven.

De fietsstraat tussen Minderbroederstraat en Damiaanplein is nu ook zichtbaarder uitgewerkt met onder meer een nieuw wegdek en boomelementen. Enkel plaatselijke bewoners en bestuurders met toelating kunnen nog met de wagen naar het Damiaanplein. De fietsstraat loopt verder door tot de kruising met de Zwartzusterstraat en de Karmelietenberg, dit autoluwe gedeelte wordt ook gebruikt door autobestuurders die echter vrije doorgang moeten geven aan fietsers en deze niet mogen voorbijsteken.

De parking van de school aan het Damiaanplein is enkel nog bereikbaar via de Sint-Antoniusberg. Wegrijden kan enkel via de Schapenstraat waarbij fietsers voorrang hebben. Via de Karmelietenberg kan je naar de Naamsestraat en via de Zwarte Zusterstraat naar de Kapucijnenvoer.

Voor ouders die hun zoon/dochter met de wagen willen brengen is er beperkte mogelijkheid tot een drop off aan het Damiaanplein of een korte stop in de Janseniusstraat
(meer info in deze scholenfolder)

Wie de Minderbroederstraat inrijdt, moet aan het eind via de Waaistraat en een kort stukje Parijsstraat terugrijden via de Minderbroederstraat.

Met de wagen kan je de school niet langer meer bereiken via de Collegeberg, deze straat maakt nu deel uit van de voetgangerszone (type 1). De hoofdingang aan de Oude Markt is in principe wel bereikbaar via Minderbroederstraat- Waaistraat-Parijsstraat en Lavorenberg (dit stukje is nu opengesteld in beide richtingen). Deze optie is enkel aangewezen voor het afzetten van een leerling met beperkte mobiliteit.

Wat openbaar vervoer betreft zijn er geen belangrijke wijzigingen, bussen zouden wel voorzichter moeten rijden in het stadscentrum met ondermeer een snelheidsbeperking tot 20 km/h op de Bondgenotenlaan.

Wie in Leuven woont, kreeg eerder al de brochure ‘Leuven in vervoering’ in de bus. Hierin wat heel wat toelichting gegeven bij de nieuwe situatie. Al deze info kan je ook terug vinden op deze website van de stad.

Extra woordje uitleg over de voetgangerszones type 1 en 2.