Disclaimer

Printvriendelijke versie

De inhoud van deze website en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en enkel bestemd voor het gebruik door de geadresseerde personen. Kopiëren, verdelen of ander gebruik, moet dus gebeuren met omzichtigheid en respect voor de wettelijke rechten die eventueel kunnen geschonden worden.

De auteur van deze website streeft ernaar informatie en advies te verlenen op een zorgvuldige manier, rekening houdend met de hem/haar beschikbare informatie. De gegeven informatie of het verleende advies kan ons dan ook slechts verbinden als dit duidelijk uit de boodschap blijkt en binnen de informatie die ons ter beschikking was gesteld. Men weze dus voorzichtig met voorbarige conclusies.

Contacteer in geval van twijfel:
VZW LKSD
Janseniusstraat 2
3000 Leuven
disclaimer(at)lksd.be

De bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen, wat niet garandeert dat ze er volledig vrij van zijn.